Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem Premiera RP M. Morawieckiego w dniu 4 listopada 2020 r. informuję, iż Kosakowskie Centrum Kultury zawiesza swoją działalność na okres od 7–29 listopada 2020 r.

Poprzez zawieszenie działalności należy rozumieć:

  1. Zajęcia grupowe zostają odwołane do czasu wznowienia działalności KCK.
  2. Zajęcia indywidualne zostają przeniesione do internetu i będą się odbywać online (instruktorzy będą indywidualnie kontaktować się telefonicznie z uczestnikami w celu ustalenia szczegółów).
  3. Obiekty zarządzane przez KCK w Pierwoszynie, Suchym Dworze, Dębogórzu, Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wyb. zostają zamknięte wstępnie do 29 listopada 2020 r. z powodu pandemii i objęcia pracowników Kosakowskiego Centrum Kultury kwarantanną (Kosakowskie Centrum Kultury nie jest w stanie zabezpieczyć sanitarnie i higienicznie tych obiektów), co wiąże się ze wstrzymaniem najmów na ten okres.
  4. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostaje wprowadzony tryb pracy zdalnej pracownikom Kosakowskiego Centrum Kultury.

Stosowne Zarządzenia Dyrektora KCK zostaną opublikowane na stronie Kosakowskiego Centrum Kultury.