W związku ze zmianą harmonogramów zajęć stałych prosimy o kontakt telefoniczny z KCK. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć stałych organizowanych przez Kosakowskie Centrum Kultury oraz przez inne organizacje, które odbywają się w naszych placówkach na terenie gminy Kosakowo.

Ponadto prowadzimy szereg zajęć i wydarzeń okolicznościowych, o których informujemy w zakładce news.

Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Świetlica sołecka w Suchym Dworze